*** Pichón Campeón - 3º Tenerife ***


*** Clasificación Social - 3º Tenerife ***


*** Clasificación Copa Club - 3º Tenerife ***


*** Clasificación Suelta - 3º Tenerife ***


*** Clasificación IRON Pichón - 3º Tenerife ***


*** Clasificación Pichones - 3º Tenerife ***


*** Clasificación designado - 3º Tenerife ***


*** Clasificación Series - 3º Tenerife ***


*** Clasificación Copa Municipal - 3º Tenerife ***


*** Designado Adulta - 3º Tenerife ***


*** Serie General Adulta - 3º Tenerife ***


*** General Adulta - 3º Tenerife ***


*** Serie General Pichón - 3 Tenerife ***


*** General Pichón - 3º Tenerife ***


*** Serie Adulta Tarde - 3º Tenerife ***


*** General Adulta Tarde - 3º Tenerife ***


*** Designado Pichón - 3º Tenerife ***


*** IRON Pichón - 3º Tenerife ***